Privacybeleid

Wij zijn zimble.be en helpen je met het zoeken van het perfecte cadeau. We zijn een Amazon Associate en verdienen geld door gekwalificeerde aankopen. We verkopen zelf geen producten, maar we gebruiken dus affiliate marketing om voor jou het perfecte cadeau te vinden. We zijn dus in geen geval verantwoordelijk en dus niet aansprakelijk voor de producten die u aankoopt. De verkoop gebeurd door onze partners waarmee we een overeenkomst hebben. Wij behandelen geen retours aangezien we ook niet de leverancier zijn. We zijn wel steeds bereid jullie vragen te beantwoorden. Dit kan makkelijk via ons contactformulier.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. “zimble.be” acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

‘zimble.be is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.zimble.be . Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Wanneer je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met zimble.be via het mailadres info@zimble.be  

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij enkel per e-mail via een extern bedrijf: Google of MailChimp

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, wel wordt het IP-adres gebruikt voor geolocatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Deze cookies helpen ons jou de juiste producten voor te stellen. De cookies zorgen ervoor dat we een kleine bijdrage krijgen van de verkoper omdat ze via onze website meer producten kunnen verkopen.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. (voor België: https://www.privacycommission.be/).

Contactgegevens

zimble.be
Koerselsesteenweg 28/1
3580 BERINGEN

info@zimble.be

Partner: